Kontakt

Slobodan Rusić

Direktor PJ Hoermann

mob: +381(63)342-056 / e-mail: slobodan.rusic@bwc.rs

 

Sašo Gavrovski

Prodaja i tehnička podrška

mob: +381(63)342-840 / e-mail: saso.gavrovski@bwc.rs

Aleksandar Ćosić

Prodaja i tehnička podrška

mob: +381(11)8408-655 / e-mail: aleksandar.cosic@bwc.rs